Hakkımızda

Hakkımızda. İnternet tabanlı bilişim teknolojileri yardımıyla geliştirmekte olduğumuz; elektronik ticaret sistemlerimizi uluslararası platformlara ihraç etmek ve rakiplerimizle rekabet avantajlarımızı üreticilerimizle paylaşmak ülkemize katkı sağlayacaktır görüşündeyiz. Tüm sektörlerin İnternet’in sınırsız avantajlarından yararlanmalarını uluslararası pazarlara yayılmalarını pazar paylarını arttırmalarını, marka tanınırlığını ve imajını kuvvetlendirmeyi hedeflemekteyiz. İş hayatında özellikle günümüzün rekabetçi koşullarında işinizi geliştirmenin zorluklarını bunları aşabilmek için en etkin kaynaklara ve çözümlere ulaşmanın yolunu biliyoruz.

İşte bu ayrıcalığı daha iyi hissedebilmeniz için değerli esnafımıza özel bir site hazırladık. Tamamen kullanıcı dostu mantığıyla hazırlanan; Sektörel Online gücünü adından alarak işletmelerin gerek duyabileceği ticari pazar ve iş dünyasını barındıracak şekilde tasarlandı. İnternet teknolojilerinden ve İnternet site çalışmalarınızdan verim alabilmeniz için gerekli olan bütün bilgi, sistem ve gereksinimler bünyemizde bulunmaktadır. Siz değerli işletme sahipleri bu bilgileri kolayca öğrenebileceksiniz.

Eğitim ve bilgilendirmenin ön planda tutulacağı sektörel platform; iş hayatında yaşadığınız tüm sorunlara cevap bulabilecek ve nerede hatalı olduğunuzu daha kolay tespit edebileceksiniz. Başta küçük ve orta boy işletmeler olmak üzere ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına, tanıtımına katkı sağlayan; güncel konuların ve firma hizmetlerinin paylaşıldığı yol gösterici sitemiz işletmeniz için bir kılavuz rolü üstlenmektedir. Bu aşamada üzerimize düşen görevin farkında olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Neden Rekabet Edemiyoruz?

Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları kuruluş ve müşterileri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Belki de sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilecektir. Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları sonucunda oluşturduğu müşteri ilişkilerinin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durum gelecekte rekabetin yoğun bir biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Elektronik iş yaşamında rakiplerinin önüne geçmek için bilgiye, esnek ve geniş kapsamlı bir erişim olanağıyla sahip olmak gerekiyor. Sektörel platform oluşumunu sağlayan bileşenleri, iş ilişkileri oluşturmak ve zenginleştirmek için İnternet avantajını kullanmanızı sağlıyor. Böylece kişiselleştirilmiş, kesin ve gerçek zamanlı bilgiyi rekabette sizi farklılaştıran bir etken olarak kullanabilirsiniz. Güvenlik performans ölçülebilirliği garanti ederken, küresel pazarlarla bütünleşmeyi sağlamak, birebir ilişkiler için uzun dönemli; İnternet stratejileri geliştirmeyi, üreticiler için ise hızlı bir şekilde pazara girerek bugünkü rekabet koşullarında pazarda kalma imkanı sağlıyoruz.

Misyonumuz

Kuruluşların iş yapış şekillerini internete taşımaları için gerekli platformu sağlamak ihtiyaçlara göre şekillenen esnek çözümler üretmek; elektronik pazarın getirdiği avantajları yurt içi şirketleriyle paylaşmak. İşletmelerin, yerli ve yabancı piyasalara düşük maliyetlerle ve uygun sürede girerek başarılı çalışmalarını büyütmelerine yardımcı olmak. Piyasalar hakkındaki bilgi ve tecrübemizi işletmelerin kendi ürünleri, hizmetleri ve amaçları konusundaki bilinci ile birleştirerek; başarılı bir stratejiyi geliştirip uygulayacak ekibimizin desteğiyle gerçekleştirmekteyiz. Farkımız, sınırsız pazarlama fikirleri ve deneyimiyle kuruluşları İnternete taşıyacak gerekli hizmetleri sunmaktadır.

Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda danışmanlıktan uygulamaya kadar; her aşamada hizmet verir. Hedefimiz iç ve dış satışınızı (ihracatınızı) geliştirmek ve arttırmaktır. Sektörel açıdan iş dünyasının sıkıntıları bilinmektedir.

Sponsor Reklam