Turizm Sektörü

turizm banner

Turizm Sektörü

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım sektöründeki hızlı gelişme, seyahatleri artırmış, turizmin gelişimine ve bugünkü halini almasına da ortam hazırlamıştır.

Bu sektörler birçok ileri ülkede bir endüstri kolu olarak kabul edilmektedir. Çünkü faaliyetlere paralel olarak otel, motel inşaatı hızlanmakta, pansiyonlar, lokantalar, plaj tesisleri, eğlence yerleri açılmakta, alışveriş artmaktadır. Bütün bunlar hızlı bir ekonomik harekete sebep olmaktadır. Ayrıca gidilen şehirlerde görülecek tarihi yerleri gezmek için geziler tertibi de yeni iş sahaları açılmasına sebep olmaktadır. İç ve Dış turizm diye ikiye ayrılabilecek faaliyetleri arasında özellikle dış turizm ülkeye bol yabancı döviz temin etmek bakımından çok faydalıdır.

Turizm sektöründe faaliyet gösterenler